Pepiniere

R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. a înfiinţat un număr de 3 pepiniere cantonale pentru producerea puieţilor forestieri, pentru satisfacerea nevoilor proprii de puieţi forestieri, necesari pentru acţiunile de împădurire, precum şi un număr de 4 culturi speciale pentru producerea de pomi de iarnă (Abies alba si Abies nordmanniana) în vederea comercializării lor şi pentru reducerea presiunii asupra pădurii în perioada de iarnă.

A. Pepiniere de specii forestiere foioase

1. Pepiniera Veneţia, situată pe drumul între Veneţia de Jos şi Veneţia de Sus, are o suprafaţă totală de 84 ari, din care suprafaţă cultivabilă 68 ari. În pepinieră există următoarele culturi:
– Gorun (Quercus petraea), semănătură din toamna 2015 pe 68,0 ari

B. Pepiniere de specii forestiere răşinoase

2. Pepiniera Strâmba, cea mai veche pepinieră din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A., cu o suprafaţă totală de 43,0 ari, din care cultivabilă 8,0 ari, este situată pe valea Strâmba, la confluenţa pâraielor Strâmba cu Strâmbşoara. În prezent în pepinieră există următoarele culturi:
– Molid (Picea abies), repicaj pe 4,0 ari din toamna anului 2015
– Molid (Picea abies), repicaj pe 3,5 ari din toamna anului 2016

-Paltin de munte (Acer pseudoplatanus), semanatura din toamna anului 2016
– Cultură pomi de iarnă 35 ari

3. Pepiniera Strâmbşoara, cu o suprafaţă totală de 6,4 ari, din care cultivabilă 5,0 ari, este situată în apropierea drumului forestier Strâmbşoara. În prezent în pepinieră există următoarele culturi:
– Molid (Picea abies), repicaj pe 0,5 ari

C. Culturi pentru producerea de pomi de iarnă

În decursul a 5 ani, pe suprafaţa administrată de către R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A., au fost înfiinţate o serie de 4 culturi speciale pentru producerea de pomi de iarnă, în vederea comercializării acestora în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, acestea sunt repartizate astfel:

  • Cultura Strâmba I, cu o suprafaţă de 21,0 ari
  • Cultura Strâmba II, cu o suprafaţă de 24,0 ari
  • Cultura Sărături, cu o suprafaţă de 30,0 ari
  • Cultura Strâmbșoara, cu o suprafață de 5,0 ari