Codrul Secular Sinca

Europa și-a distrus pădurile virgine. Noi încă le mai avem!

 Apasa aici pentru panorama full screen!

Pădurile virgine sunt ultimele zone de pe glob în care natura supraviețuiește în forma sa pură, fără nici un fel de intervenție umană. Eco-regiunea carpatică încă mai găzduiește 322 000 hectare de astfel de păduri, dintre care marea majoritate, 250 000 ha, sunt în România. Dar cu toate că ne mândrim cu cea mai întinsă suprafață de păduri virgine din regiune, doar 18% din ele au un oarecare statut de protecție, prin faptul că sunt incluse în arii protejate. Un procent și mai mic se bucură de protecție integrala.

Pentru conservarea biodiversității este necesară perpetuarea tuturor ecosistemelor pe o suprafață suficient de mare. În cele mai multe cazuri, numai o parte din suprafața necesară este inclusă în ariile protejate existente care au ca scop conservarea biodiversității. Pentru a acoperi suprafața dorită și mai ales întreg arealul lor de răspândire, este necesară gospodărirea rațională a acestor ecosisteme și în afara rețelei de arii protejate. Bineînțeles, conservarea ecosistemelor rare (indiferent de motivul pentru care sunt rare) are o prioritate ridicată având în vedere fragilitatea lor și pericolul mare de dispariție.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. prin implementarea principiilor și standardelor de certificare forestieră în anul 2010, a identificat pe suprafața de fond forestier a comunei Șinca, o suprafață de 351,80 ha ce corespund criteriilor de includere a acestora în categoria de păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC) 3. D – Ecosisteme forestiere cu caracter primar. Acest lucru presupune interzicerea oricărui tip de intervenție umană pe aceste suprafețe, încadrându-se în tipul funcțional TI (conform Normelor tehnice silvice, vol. 5, TI – Păduri cu funcții speciale de ocrotirea naturii, pentru care prin lege este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fără aprobarea organului competent prevăzut de lege).

Urmând logica firească a lucrurilor, Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A., alături de Consiliul Local al Comunei Șinca și împreună cu WWF Romania, au elaborat și înaintat spre forurile decizionale, în anul 2011 documentația în vederea declarării suprafeței de pădure ca rezervație naturală, ce cumulează parcele din U.P. I Șinca, u.a. 23A,B, 24A,B,C, 25, 37A, 38, 39, 40A,B,C,D,E, 41A,B,C,D,E,F,G, 42A,B,C,D, 43A,B si 44A. In anul 2017 aceste paduri au fost incluse in patrimoniul mondial al UNESCO. Asa cum se poate observa și din harta suprafețelor incluse în patrimoniul UNESCO, aceste suprafețe sunt limitrofe unei zone tampon în care intervenția antropică va fi una minimă, lucrările limitându-se la intervenții de tipul lucrărilor de conservare.

Ca și criterii care au stat la baza includerii pădurilor în categoria pădurilor virgine au fost naturalețea pădurilor, mărimea suprafeței ocupate și limitele naturale. Pe întreaga suprafață a acestor păduri (care trebuie să fie o suprafață compactă minimă de 30 de hectare) s-a identificat o structură complexă de dezvoltare, atât în plan orizontal, cât și în cel vertical. Ceea ce se poate observa într-o pădure virgină este repartiția arborilor pe verticală și în toate stadiile de dezvoltare și de vegetație (de la ochiuri cu semințiș proaspăt instalat, până la arbori ajunși la limita fiziologică, de la arbori cu creșteri foarte viguroase, până la arbori lâncezi). De asemenea un element principal pentru recunoașterea unei păduri virgine o constituie prezența lemnului mort aflat în toate stadiile de degradate (arbori proaspăt morți, atât în picioare cât și doborâți, până la arbori descompuși aproape în totalitate). De asemenea este importantă absența intervențiilor umane, din date recente sau mai vechi (lipsa cioatelor), absența drumurilor pe aceste suprafețe. Practic aceste păduri au ajuns la un climax, un grad de stabilitate, în care pot face singure față oricărui factor de mediu destabilizator.

O pădure virgină este ca un tratat complet si complex de silvicultură, putând afirma faptul că dacă ar disparea toate cărtile tehnice silvice, tot ceea ce ar trebui să facem este să ne ducem într-o astfel de pădure care oferă într-un loc toate informațiile necesare. Și cum o imagine face cât o mie de cuvinte, puteți vizualiza din link-ul de mai sus câteva aspecte elocvente din aceste păduri, într-o perspectiva nouă și inedită.

Codrul Secular Șinca se situează în masivul Făgăraș, suprapunându-se total peste situl Natura 2000 ROSCI 0122 „Munții Făgăraș”, și parțial peste aria de protecție specială avifaunistică ROSPA 0098 „Piemontul Făgăraș”.