Despre Noi

Ocolul Silvic Pădurile Şincii a fost înfiinţat în anul 2004, iniţial sub forma unei secţii a Asociaţiei Proprietarilor de Terenuri Forestiere „Valea Şincii”. Începând din data de 01.02.2010 Ocolul Silvic Pădurile Şincii funcţionează ca regie publică locală.

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. administreză o suprafaţă de 11.659,01 hectare fond forestier structurat astfel:

  • 9587,1 ha (82,2%) apartinand comunelor Şinca, Părău și Drăguș
  • 1346,6 ha (11,6%) aparţinând composesoratelor Silva – Grid, Cucutiş – Vad, Ţaga – Şinca, Râureana – Râuşor, Frăţia Dealul Strâmbii – Toderiţa, Vâlcele – Comăna de Sus și Crăița – Crihalma.
  • 725,31 ha (6,2 %) aparţinând altor proprietari (unităţi de cult, şcoli, persoane fizice, societăţi comerciale)

              R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. a fost înfiinţată cu scopul asigurării unei gospodăriri durabile a fondului forestier, conservarea şi dezvoltarea pădurilor administrate.
Obiectul de activitate cuprinde asigurarea integrităţii şi pazei fondului forestier, cultura si refacerea pădurilor, operaţiunile culturale şi conducerea arboretelor spre realizarea ţelurilor de producţie stabilite, valorificarea superioară a masei lemnoase precum şi intensificarea funcţiilor protective ale pădurilor. Pot constitui obiecte de activitate o serie de alte procese conexe activităţii de bază, cum ar fi administrarea fondurilor de vânătoare, activităţi de silvo-turism, protejarea ecosistemelor forestiere rare, etc.

Obiectivele sociale ale activităţii R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. sunt :

  • Identificarea, cartarea şi conservarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare.
  • Identificarea şi conservarea speciilor şi ecosistemelor rare, ameninţate, periclitate.
  • Satisfacerea nevoilor comunităţiilor locale.
  • Dezvoltarea funcţiilor sociale şi ecologice ale pădurii.

Structura R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. este reprezentată de 3 districte cu un număr total de 15 cantoane. Personalul tehnic din centrala ocolului este reprezentat de 4 ingineri silvici (Șef ocol; Resp. fond forestier; Resp. cultură-refacere, pază; Resp. producţie, protecţia muncii).

R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. este amplasat in partea de sud – est a Podişului Transilvaniei, pe versanţii vestici a Munţilor Perşani şi versanţii nordicii ai Munţilor Făgăraş ( Vf. Ţaga 1640 m, Vf. Nămaia 1541 m).

Din punct de vedere climatic pădurile administrate sunt situate în două zone climatice diferite: ţinutul climatic al munţilor mici şi mijlocii caracterizat printr-un regim moderat de oscilaţii de temperatură, cu ploi de lungă durată, ascensiuni frecvente de aer umed şi răcoros, frecvente inversiuni termice şi ţinutul climatic al dealurilor şi podişurilor înalte caracterizat de temperaturi medii ceva mai calde decât precedentul.

Cadrul geografic al jumătăţii estice a Ţării Făgăraşului prezintă un grad ridicat de diversitate din punct de vedere geologic, staţional, climatic, etc., fapt ce determină prezenţa unui număr mare de specii de vânat caracteristice acestei zone, într-o compozitie optimă (cocoş de munte, cerb, urs, mistreţ, lup, căprior, iepure, fazan, vulpe). Fauna piscicolă este bine reprezentată atât în zona de munte (păstrav indigen şi curcubeu) cât şi în zona de deal (clean, scobar, mreana, ştiuca, etc).

Având în vedere prevederile Ordinului 400/2005 al SGG pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. face publice Politica de confidențialitate, Regulamentul Intern,  Regulamentul de organizare și funcționare, Plan de integritate anticoruptie  și Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizațională.

Consiliul de Administrație:

Componența :

Activitate :