Certificare Forestiera

Începând cu primăvara anului 2010, R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. a demarat procesul de certificare forestieră a pădurilor administrate pe raza judeţului Braşov. Astfel a fost inclusă în procesul de certificare o suprafaţă de 14875,26 hectare fond forestier. În urma evaluării principale ce a avut loc în perioada 9 – 12 august 2010, efectuată de evaluatori ai firmei Woodmark Soil Association din Anglia, s-a propus acordarea certificatului pentru R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. Perioada de valabilitate a certificatului FSC® (Forest Stewardship Council®) – C103007 având codul SA-FM/COC-002810 fiind 14.03.2011 – 13.03.2016. Din data de 14.03.2016 a intrat în vigoare noul certificat, valabil până în 13.03.2021. Cu ocazia recertificării au mai fost incluși trei noi mebri în grupul mebrilor certificați: Primăria Drăguș, Composesoratul Dabiju Comăna de Jos și Composesoratul Țaga Șinca Veche, iar composesoratul Mira Perșani și Primăria Șinca Nouă au părăsit grupul. În acest fel, suprafața de pădure certificată administrată de R.P.L. O.S. Pădurile Șincii R.A. a scăzut la 11176,4 hectare. După recertificarea din anul 2021 și Composesoratul Dabiju a părăsit grupul, suprafața certificată rămânând astfel de doar 10509,50 Ha.

Un sprijin important în procesul de certificare a fost primit din partea WWF România, fără de care aceste demersuri ar fi fost mult mai dificile.

Rapoartele aprobate ale monitorizărilor pot fi consultate aici.

 Prezentăm mai jos o serie de documente publice ale acestui proces:

Toate documentele menţionate mai sus pot fi consultate şi la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A.